Zorgvragers

Zorgvragers


We gaan met liefde, respect en trouw met elkaar om. Dit legt de basis voor de sfeer op De Meeleander. Onze talenten benutten we optimaal. Aan de hand van de draagkracht verwachten we de inzet van de zorgvragers. Op De Meeleander wordt zinvolle dagbesteding aangeboden. De Meeleander vormt dan ook een thuisbasis waar de zorgvragers zich kunnen ontplooien. We zoeken samen naar de mogelijkheden en bouwen een band tussen de zorglocatie, de begeleider en de zorgvrager.  Iedereen wordt gewaardeerd op zijn eigen niveau.


De Meeleander biedt plek aan mensen met een beperking in alle leeftijdscatergorie├źn.

Hierbij valt te denken aan zorgvragers met:

- Verstandelijke beperkingen;

- Psychische of psychiatrische problemen;

- Autisme;

- Jeugdzorg;

- Ouderen;

- Dementerende ouderen;

- Speciaal onderwijs.