Werkzaamheden

Zorglocatie 

"De  Meeleander"

Reformatorische zorglocatie

Werkzaamheden en werkwijze:

De dagbesteding die geboden wordt is afgestemd met zorgvrager dit kan begeleiding groep of individuele begeleiding zijn.De werkzaamheden kunnen bestaan uit

dieren verzorgen, tuin werkzaamheden, huishoudelijke werkzaamheden,

spelletjes, creativiteit en andere activiteiten.


Hieronder een globale dagindeling:


’s Morgens

-ontvangst met koffie/thee

-dieren verzorgen en voeren

-koffie drinken

-tuin of huishoudelijke activiteit

-rust moment

-eten


’s Middags

-rust moment

-activiteit, afhankelijk wat er gedaan kan worden en

  waar behoefte aan is

-koffie/thee drinken

-opruimen

-dieren verzorgen/voeren

-deelnemers naar huis

-opruimen en dag rapporteren


Bij slecht weer passen wij de activiteiten aan. Tot de mogelijkheden

behoren: Houtbewerking, bakken en koken, sport en spel, muziek,

geheugentraining, creatieve activiteit, levensboek maken, spelletjes.

Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van de deelnemers en hun interesses.