Werkzaamheden

Werkzaamheden en werkwijze


De dagbesteding wordt afgestemd met de zorgvrager.

Dit kan individuele begeleiding of groepsbegeleiding zijn. 


De werkzaamheden kunnen bestaan uit:

 • Dieren verzorgen,
 • Tuin onderhoud
 • Huishoudelijke taken
 • Spellen
 • Creativiteit


Globale dagindeling

’s Morgens

 • Ontvangst met koffie/thee
 • Dieren verzorgen en voeren
 • Pauze
 • Tuin of huishoudelijke activiteit
 • Rust moment
 • Lunchen


’s Middags

 • Rust moment
 • Activiteit, (afhankelijk van behoefte en mogelijkheden)
 • Pauze
 • Opruimen
 • Dieren verzorgen/voeren
 • Deelnemers naar huis
 • Opruimen en dag rapporteren


Bij slecht weer passen wij de activiteiten aan.

Tot de mogelijkheden behoren:

Houtbewerking, bakken, koken, sport en spel, muziek,

geheugentraining, creatieve activiteiten, levensboek maken.

Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden en interesses van de zorgvragers.