Indentiteit

Zorglocatie 

"De  Meeleander"

Reformatorische zorglocatie

Indentiteit:

De identiteit van de zorglocatie betreft een belangrijk deel. De zorglocatie heeft als grondslag De Bijbel als het onfeilbaar Woord van God. 


Er wordt voor en na de maaltijden gebeden en gedankt en er wordt Bijbel gelezen en Psalmen gezongen. Gods Woord dient ons te leiden bij alle dingen die we mogen doen als het enige richtsnoer. In Zijn Woord zegt de Heere ons hoe het leven van Zijn schepselen werkelijk is en hoe het zou moeten zijn.


Het begeleiden en verzorgen thuis en op de zorglocatie ligt in elkaars verlengde. In de beschermde omgeving die de zorglocatie biedt, heeft de zorglocatie de taak om de zorgvragers waarden en normen mee te geven en te onderhouden die gebruikt kunnen worden in hun omgeving/maatschappij.


Het eigen karakter van de zorglocatie komt onder meer tot uitdrukking in de kleding, taalgebruik en werkwijze.


We willen in alle respect, liefde en trouw met elkaar omgaan, wat de sfeer op de zorglocatie zal bepalen.