Identiteit

Identiteit


De identiteit van de zorglocatie betreft een belangrijk deel. 

De zorglocatie heeft als grondslag De Bijbel als het onfeilbaar Woord van God. 


Dit wordt uitgedragen door voor en na de maaltijden te bidden en te danken en een stuk uit de Bijbel met dagboek te lezen. Gods Woord dient ons te leiden bij alle dingen die we mogen doen als het Enige richtsnoer. In Zijn Woord zegt de Heere ons hoe het leven van Zijn schepselen werkelijk is en hoe het zou moeten zijn.


Het begeleiden en verzorgen thuis en op de zorglocatie ligt in elkaars verlengde. In de beschermde omgeving die de zorglocatie biedt, heeft de zorglocatie de taak om de zorgvragers waarden en normen mee te geven en te onderhouden die gebruikt kunnen worden in hun omgeving/maatschappij.


Het eigen karakter van De Meeleander komt onder meer tot uitdrukking in de kleding, het taalgebruik en de werkwijze.


We gaan met liefde, respect en trouw met elkaar om.

Dit vormt de basis voor de sfeer op De Meeleander.